Forside

                                                                                             

                                                                                             

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

 

 

Repræsentantskabsmøde i den selvejende institution Sindal-Hallerne afholdes torsdag den 25. marts

2021 kl. 19.30 i Sindal-Hallens Cafeteria.

Hver forening har ret til at møde med 1 repræsentant for hver påbegyndt 50 aktive i foreningen, dog

højest 3 repræsentanter.

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af repræsentanter

 

    2.Formanden for forretningsudvalget aflægger beretning om hallernes virksomhed i det forløbne år.

   

    3. Den reviderede årsregnskab for 2020 fremlægges til godkendelse.

 

    4.  Budget for det kommende år.

 

    5. Indkommende forslag. (skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet).

 

    6.  Valg formand og næstformand for repræsentantskabet. På valg er Erik Rømer og Dorthe Graven

 

    7.  Valg af medlemmer til forretningsudvalget. På valg er Jørgen Toft Jensen, Klaus Hedegaard, Leif                   Hansen

    

    8. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget. På valg Dorthe Graven og Benjamin Larsen

 

    9.  Eventuelt.

 

Venlig hilsen

 

 

Formand for repræsentantskabet

Erik Rømer

Tyrsigvej 78

9870  Sindal

tlf. 21484535

 

 

 

Du bedes give besked til undertegnede, hvor mange fra din forening der ønsker at deltage.

 

Tilmelding kan ske på tlf. 2346 2166 senest den 20. marts 2021

 

Venlig hilsen

 

Mogens Fonseca

Centerleder

Sindal-Hallerne


Velkommen i Sindal Hallerne

 

Sindal Hallerne er:

- Sindal hallen med 1 idrætshal 2 minihaller, svømmehal, mødelokaler og motionscenter

  selskabslokale med plads til 50 personer. 

- Lendum hallen ca. 10 km. fra Sindal

 

Sindal hallerne kan byde velkommen til en lang række af muligheder som f.eks.

- alle former for indendørs idræt i hal, minihal, svømmehal og motionscenter og møder

- træningslejre, f.eks. bordtennis og håndbold m.v.

  Aftale om overnatning - yderligere oplysninger ved halinspektør Mogens Fonseca, tlf. 23 46 21 66

- afholdelse af større arrangementer som f.eks. messer, fester, udstillinger, koncerter, julefrokoster    mv.

- Møder, kurser, generalforsamlinger o.l.

- Cafeteria med tilbud om servering

 

Sindal Hallerne betjener:

- Lokalområdet skoler, kommunale såvel som friskoler.

- Lokalområdets foreninger er faste brugere af Sindal Hallerne, mest til idrætstilbud,

  hvor der er mulighed for lokaletilskud.

- Danske og udenlandske klubber med behov for træningslejre

- Lokalområdet erhvervsvirksomheder og handelsstand

Facebook

Ønsker du at følge os på Facebook, så finder du os her

Sindal Hallerne

SvømmehallenHvem bruger os?

Se hvilke klubber og foreninger, der benytter Sindal Hallerne under linksKontakt os

Ønsker du yderligere oplysninger eller at lave en reservation, så kontakt os gerne, du finder kontaktoplysningerne herHjertestarter

I Sindal Hallen

er placeret uden for hovedindangen i hallen