• Cafeteria
  • Cafeteria

Cafeteria

I Sindal hallen er der cafeteria med plads til ca. 60 gæster.
Sindal Hallerne har forpagtningsaftale med Sindal Idrætsforening, som står for driften af cafeteriaet.
Henvendelse til: Ulla Magersholt tlf. 61614559

Åbningstider:

Cafeteriaet er åbent, når der er planlagte aktiviteter i Sindal hallen.
Derudover kan der laves aftaler om servering ved møder, generalforsamlinger, kurser og private arrangementer.
Forpagteren har spiritusbevilling.